سامانه الکترونیکی هوشمند راهبرد ایرانیان

/

تاریخچه:

شرکت سامانه الکترونیکی هوشمند راهبرد ایرانیان ( سهامی خاص )  در تاریخ 19/10/1391 بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 435883 مورخ 22/12/1391 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضراین شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت مادر تخصصی کارکنان بانک انصار(تعاونی مصرف)  بوده و 70% سهام آن متعلق به هلدینگ می‌باشد.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه به شرح ذیل می باشد:

  • خرید و فروش تجهیزات سیستم های حفاظتی شامل دوربین های مداربسته، اعلام حریق و سرقت و همچنین ارائه خدمات مربوط به طراحی، نصب، راه اندازی و خدمات پس از فروش.
  • خرید، فروش، نصب، راه‌اندازی و خدمات پشتیبانی انواع رایانه و نرم افزار.
  • شرکت در مناقصات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت.
  • اخذ نمایندگی شرکت‌ها و ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت.
  • سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها در زمینه موضوع فعالیت شرکت.
  • ارائه کلیه خدمات مجاز در خصوص موضوع فعالیت شرکت.